Reklamace, výměna a vrácení zboží

REKLAMACE

Zákazník/zákaznice je povinen/a před převzetím zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník/zákaznice povinen/a následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je zákazník/zákaznice povinen/a nejpozději do 2 pracovních dní informovat přepravce i prodávajícího telefonicky nebo emailem na: info@anglickegolfky.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho přepravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců /pokud není uvedeno jinak/ a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem/zákaznicí. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum převzetí zboží a datum nákupu, číslo faktury či jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem e-shopu a kontakt na zákazníka/zákaznici. K rychlejšímu vyřízení může pomoci i zaslání fotografie závady /není však podmínkou/. K reklamaci je možné využít formulář pro reklamaci zboží. Zákazník/zákaznice je povinen/a dále při reklamaci předložit vadné zboží čisté /ve stavu přiměřeném délce a způsobu užívání/ a při jeho zaslání k reklamaci poštou nebo přepravní firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození /pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu - není však podmínkou pro přijetí reklamace/. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Prodávající je povinen potvrdit emailem přijetí reklamace a nejpozději do 30-ti dnů od převzetí zboží ji vyřídit /odstranit závadu/.  V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus. V případě, že již zboží není skladem, bude vrácena peněžní částka. Reklamaci lze po dohodě se zákazníkem/zákaznicí vyřešit i slevou, pokud závada nebrání užívání /jedná se např. o menší kosmetický defekt/ a zákazník/zákaznice s tímto řešením souhlasí. Pokud je na reklamovanou závadu poskytnuta sleva, není možno tuto závadu v budoucnu již znovu reklamovat. Pokud bude reklamace vyřízena kladně, budou zákazníkovi/zákaznici vráceny i prostředky na zaslání zboží k reklamaci na adresu prodávajícího /tj. poštovné/. Uhrazeny však budou pouze přiměřené náklady na dopravu tj. nejlevnější, běžný způsob doručení reklamovaného zboží /tj. Zásilkovna, GLS/. Zaslání opraveného nebo nového zboží bude rovněž prodávajícím provedeno bezplatně.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Pokud je zákazník/zákaznice se zbožím spokojen/a, ale nevybral/a si např. správnou velikost či barvu, po telefonické nebo emailové dohodě může takové zboží vyměnit. Zboží je nutno zaslat zpět na adresu: ANGLICKÉ GOLFKY, Wiesenthalova 1186/1, 155 00 Praha 5. Cena dopravy při výměně zboží je vždy 70 Kč při odeslání přes Zásilkovna.

 VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Pokud zákazník/zákaznice není se zakoupeným zbožím spokojen/a, může odstoupit od kupní smlouvy a toto zboží vrátit. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je nutné oznámit nejpozději do 14 dnů od jeho doručení, a to písemnou formou - emailem na info@anglickegolfky.cz a zboží následně bez zbytečného odkladu vrátit na adresu: ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o., Wiesenthalova 1, 155 00 Praha 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít formulář pro vrácení zboží.  

Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem/zákaznicí a po doručení takového zboží na adresu prodejce ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o. přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním obalu a se všemi etiketami. Zboží je samozřejmě možno rozbalit, vyzkoušet běžným způsobem a pak běžným způsobem zase zabalit a vrátit. Nesmí ale vykazovat známky používání, nošení, mít odstříhané cedulky, v balení nesmí chybět náhradní knoflíky, gumičky, pokud jsou součástí výrobku apod. Pokud není balení kompletní, má prodejce ANGLICKÉ GOLFKY s.r.o. nárok strhnout z vracené platby poměrnou částku, která je potřeba pro uvedení zboží do původního stavu. K zásilce je nutno přiložit kopii daňového dokladu /fakturu/ nebo jiný doklad dokazující zakoupení zboží v našem eshopu www.anglickegolfky.cz a číslo účtu, na který je možné vrátit peníze.

Po obdržení vráceného zboží prodejce zkontroluje vrácené zboží a nejpozději do 14-ti dní zákazníkovi/zákaznici vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho uvedené číslo bankovního účtu. Poštovné se vrací pouze v případě, kdy za dopravu při objednání zboží zákazník/zákaznice zaplatil/a a vrátil/a kompletní objednávku. Pokud si část objednávky ponechal/a, poštovné se již nevrací. Peníze se vrací převodem na účet zákazníka/zákaznice.